Steam Irons

Ferro da Stiro industriali Mod. U

Mod. U

Electric steam irons


Ferro da Stiro industriale Mod. V

Mod. V

Electric steam irons


Ferro da Stiro industriale Mod. K

Mod. K

Electric steam irons


Ferro da Stiro industriale Mod. S

Mod. S

All steam iron Mod. S


Ferro da Stiro industriale Mod. T

Mod. T

All steam iron Mod. T